Informace o projektu
Informal Judicial Institutions: Invisible Determinants of Democratic Decay (INFINITY)

Logo poskytovatele

Nezávislé soudnictví má nezpochybnitelný dopad na kvalitu demokracie. I proto je nezávislost soudů a soudců jedním ze stěžejních principů, které se objevují v pramenech ústavního či mezinárodního práva. Eroze demokracie jakožto téma, jež v současnosti rezonuje justici v Evropě, ukazuje, že fungování soudů ovlivňuje celá řada neformálních pravidel a praktik. Ty však nepatří mezi dominantní oblasti vědeckého výzkumu. Projekt INFINITY, financovaný grantem ERC Consolidator (2021–2026), si klade za cíl vyplnit mezeru v poznání tím, že neformální instituce jsou jeho hlavním tématem. Hlavní výzkumnou otázkou, kterou chce projekt zodpovědět je: jaká je role neformálních institucí v procesu eroze demokracie?
INFINITY aplikuje kombinaci srovnávací právní perspektivy a sociologických a politologických přístupů. Projekt zkoumá nejen negativní jevy jako nepotismus, klientelismus a genderovou segregaci, ale i pozitivní instituce, jako jsou mezinárodní sítě pro sdílení zkušeností, neformální etické panely, mentoringové skupiny pro ženy-soudkyně či ústavní zvyklosti nahrazující mezery v psané právní úpravě.
Porozumění těmto procesům je důležité, neboť neformální instituce mohou ovlivňovat kvalitu demokracie hned dvěma způsoby. Na jedné straně podporují a korigují nedokonalé formální instituce. Na straně druhé mohou některé neformální soudní instituce podrývat instituce formální a přispívat tak k úpadku demokracie. Tyto procesy jsou často stěží postřehnutelné, a proto je velmi náročné neformální instituce identifikovat a pochopit jejich fungování a dopady na kvalitu demokracie.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce

Publikace

Počet publikací: 50


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info