Informace o projektu
Nové kontexty a intertextualita v súčasnej portugalskej próze a poézii písanej ženami

Kód projektu
MUNI/A/1365/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt špecifického výskumu "Nové kontexty a intertextualita v súčasnej portugalskej próze a poézii písanej ženami" si kladie za cieľ analyzovať intertextualitu prítomnú v dielach súčasných portugalských autoriek Teresy Veigovej a Margaridy Vale de Gato. Texty Teresy Veigovej a Margaridy Vale de Gato sú presýtené kultúrnymi a literárnymi odkazmi, mimo iné tiež odkazmi na portugalskú a európsku poéziu a prózu. Na základe intertextového dialógu je tak možné prepojiť dielo Teresy Veigovej a Margaridy Vale de Gato s tvorbou ďalších portugalských a európskych autoriek a ponúknuť nový pohľad na ich tvorbu a tvorbu ďalších autoriek, ktoré ich v tvorbe inšpirovali.

Súčasťou projektu je študijná stáž vo výskumnom centre CLEPUL pri Filozofickej fakulte Lisabonskej univerzity.

Výstupom projektu budú dve odborné štúdie a príspevky na konferenciách.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info