Informace o projektu
Závislost na hraní počítačových her v longitudinální a psychodynamické perspektivě

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA21-30769S
Období řešení
1/2021 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
herní závislost;behaviorální závislosti;longitudinální výzkum;psychodynamický přístup

Tříletý projekt se bude zabývat problematikou nadměrného hraní počítačových her a závislosti na hraní u dospělé populace ČR. Tento fenomén bude zkoumán především optikou psychodynamického přístupu. Metodologicky bude projekt dvojitě longitudinální. Jednak bude provedeno 18měsíční online dotazníkové šetření se třemi vlnami sběru dat. A dále bude provedeno kvalitativní longitudinální šetření (hloubkové polostrukturované rozhovory, 3x sběr dat vždy po půl roce) s těmi respondenty z kvantitativní části, kteří budou skórovat vysoko na škále herní závislosti. V projektu bude akcentován výzkum vývoje poruchy a jejich symptomů v čase, role vnitřních motivací, afektivní dysregulace a copingových strategií hráčů.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info