Informace o projektu
Současné problémy výzkumu médií a jejich publik

Kód projektu
MUNI/A/1379/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt je zaměřený na současné vybrané problémy mediálního výzkumu. Zahrnuje dva dílčí výzkumy, které systematicky rozvíjí klíčová výzkumná témata na KMSŽ a které spojuje téma proměny mediálního prostředí s příchodem nových digitálních médií a jejich dopady na uživatele a konzumenty těchto médií – a to jak dospělé, tak dospívající populace. Prvním tématem projektu je politická komunikace a mediální publika ve fragmentovaném mediálním prostředí, druhým jsou rizikové a protektivní faktory pro zkušenosti s kybernenávistí u mladých lidí. Projekt je založen na systematické analytické práci s dostupnými daty (kvantitativní i kvalitativní datasety) a s již uskutečněnými studiemi (systematická rešerše). Hlavním cílem projektu je podpořit magisterské a doktorské studenty v jejich výzkumných aktivitách, proto jsou i témata úzce svázaná s dizertačními pracemi členů týmu. Výstupem projektu budou rukopisy pro zahraniční recenzovaná periodika, výzkumná zpráva a závěrečný workshop, na němž budou členové týmu prezentovat základní zjištění výzkumů.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info