Informace o projektu
Podpora studijních programů zaměřených na přípravu učitelů s deficitními aprobacemi na PřF MU v roce 2020

Logo poskytovatele
Kód projektu
F_PřF_2020
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem předkládaného projektu je zvýšení kvality a relevance studia studentů – budoucích učitelů, zkvalitnění přípravy těchto studentů.

V rámci realizace projektu budou podpořeny studijní programy Bc. a NMgr. Učitelství v deficitních aprobacích Ma, Fy, Ch, Bi a Inf, což celkově přispěje ke zvýšení kvality vysokoškolské přípravy budoucích pedagogických pracovníků a napomůže, aby absolventi těchto studijních programů neodcházeli po úspěšném ukončení studia mimo školský sektor. Projekt současně sleduje cíl podpory rozvoje profesní připravenosti studentů učitelství pro jejich úspěšný vstup do školské praxe.

Projektové finanční prostředky budou využity na aktivity, bez kterých nelze splnit v dnešní době kvalitní moderní přípravu studentů na své budoucí povolání a na které fakulty, které vzdělávají budoucí učitele, nemají z příspěvku na vzdělávací činnost dostatek finančních prostředků.

Projekt podává v souladu s vyhlášením výzvy Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity (dále PřF MU), která zaujímá na MU z nepedagogických fakult vzdělávající učitele v deficitních aprobacích zcela dominantní podíl. Studenti učitelství informatiky obvykle studují v kombinaci s oborem na PřF MU a budou podpořeni v rámci aktivit PřF MU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info