Informace o projektu

Informace o projektu
Enhancing Governance, Management and Reform in Sri Lankan Universities through Admin Staff Training (ENACT)

Logo poskytovatele
Kód projektu
619185-EPP-1-2020-1-LK-EPPKA2-CBHE-JP
Období řešení
1/2021 - 1/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Evropská unie
Fakulta / Pracoviště MU
Centrum zahraniční spolupráce
Spolupracující organizace
Georg-August-Universität Göttingen
Universidade Técnica de Lisboa
University of Moratuwa
Sri Lanka Technological Campus
Eastern University of Sri Lanka
University of Ruhuna
University of Peradeniya

Development of the educational sector of a country is the key to realize its sustainable development goals in economic, political and social fields. Hence, investments on advancing the standards and quality of a country’s education system can bring about tremendous improvements in the overall social setup. In Sri Lanka, currently 15 state universities operate under the administration of the University Grants Commission, the government body responsible for the accreditation of higher education institutes. Over the past few decades, Sri Lankan higher education institutes have grown in number, especially owing to the involvement of the private sector. However, numerical expansion of the state and private universities has failed to fulfill the demand of the present knowledge-based economy of the country. The inability of the Sri Lankan education system to compete with other international counterparts is highlighted by the fact that except for the University of Peradeniya, no Sri Lankan university is listed in the world university ranking above 2000. Therefore, Sri Lanka requires comprehensive reforms in higher education, and in this regard our universities are seeking, in particular, for foreign assistance and expertise to address the loopholes of the current system. Universities being centers for knowledge creation, curriculum, research and international collaborations as well the methods of disseminating knowledge are key aspects determining the standard of the academic programmes conducted by universities. Therefore, in order to improve the overall quality of education, it is essential to upgrade and fully integrate the system and operations with the universities.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info