Informace o projektu

Analýza transkriptomu a metylace DNA u pacientů s fokální kortikální dysplázií

Kód projektu
NU21-04-00305
Období řešení
5/2021 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice U sv. Anny Brno
Fakultní nemocnice v Motole

Fokální kortikální dysplázie (FCD) patří k nejčastějším poruchám kortikálního vývoje a současně k nejčastějším příčinám farmakorezistní epilepsie. Jejich etiopatogeneze je nejasná a současné léčebné postupy jsou nedostatečně efektivní. Diagnostika FCD je navíc ztížena vysokým podílem normálních MRI nálezů u těchto pacientů.Cílem našeho projektu je: charakterizovat specifické transkriptomové a metylační vzorce jednotlivých podtypů FCD a korelovat výsledky těchto analýz s klinickým průběhem a prognózou pacientů po epileptochirurgii. Náš výzkum může odhalit nové signalizační kaskády podílející se na vzniku FCD. Projekt by mohl v důsledku zpřesnit diagnostiku a optimalizovat léčbu dětských i dospělých pacientů s farmakorezistentní epilepsií na podkladě FCD.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info