doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D.


telefon: 543 182 692
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Neurochirurgická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Zástupkyně přednosty kliniky

Členství v akademických orgánech

Pracovní skupina pro koordinaci projektu P-PooL Lékařská fakulta

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Neurochirurgická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Docentka
telefon 543 182 692
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 112956
Interní informace Portál MU IS MU