Informace o projektu
Vliv metabolického reprogramování fibroblastů asociovaných s nádorem na prognózu pacientů s nádory hlavy a krku

Kód projektu
NU21-03-00223
Období řešení
5/2021 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice v Motole

Nádorové mikroprostředí se skládá z různých buněčných populací, jakými jsou například fibroblasty asociované s nádorem. V mnoha případech u solidních tumorů dochází k tzv. metabolické symbióze, kdy je laktát produkovaný fibroblasty zdrojem uhlíku pro nádorové buňky. Transportéry laktátu MCT1 a MCT4 jsou funkčními biomarkery metabolické symbiózy u různých typů solidních tumorů včetně nádorů hlavy a krku. Projekt bude studovat metabolickou symbiózu mezi nádorovými buňkami a asociovanými fibroblasty a její vliv na prognózu HNSCC pacientů. Nádorová tkáň pacienta bude histologicky zpracována pro detekci MCT, kokultivována s buňkami buněčné linie FaDu pro zhodnocení vlivu pacientské linie na invazivitu a metastázování, a vliv kokultivace na MCT a další geny spojené s metabolickou symbiózou bude posouzen na expresní i proteinové úrovni. U buněk pacientské linie bude změřen podíl oxidativního a glykolytického metabolismu. Na základě těchto experimentů bude možné určit metabolické profily spojené s příznivou/nepříznivou prognózou, což může představovat zásadní posun k personalizované léčbě.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info