Informace o projektu

Ilustrační studijní videomateriály pro kurz Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů II (SVidFilproNefil2)

Kód projektu
MUNI/FF-ELEARN/0197/2021
Období řešení
4/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je pokračování v tvorbě audiovizuálních materiálů v podobě hraných scének, jejichž námětem bude rozhovor mezi studentem kurzu Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů a jinou osobou. Každá scénka a každý rozhovor se bude týkat jednoho z témat připravované nové osnovy pro výuku tohoto kurzu. Účelem scénky bude ukázat, jak se z běžné životní či studentské situace může zvídavý student dostat až k filosofickým otázkám. Scénky zároveň poukážou na to, že odpovědi na tradiční filosofické otázky nejsou jednoduché a že je při jejich zodpovídání třeba brát v potaz různá východiska, hlediska a přístupy. Tím by scénky měly podněcovat ke kritickému posuzování vlastních postojů i postojů jiných lidí a k respektu vůči jiným názorům.
Projekt navazuje na stejnojmenný projekt z JS 2020.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info