Informace o projektu

Informace o projektu
Budoucnost práce v nízkouhlíkové ekonomice: Perspektivy spravedlivé transformace české energetiky (POSTWORK)

Logo poskytovatele
Kód projektu
TL05000289
Období řešení
7/2021 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
NaZemi

Ambicí projektu je poskytnout představu o dopadech očekávané nízkouhlíkové transformace energetického sektoru na trh práce a o možnostech rekvalifikací dotčených skupin obyvatel. Výstupy projektu odvodí kompetence uplatnitelné na transformovaném trhu práce a pomohou tak volbě vhodných vzdělávacích politik a politik zaměstnanosti. V souladu s tím jsou hlavními cíli projektu:
1. Kvantifikace dopadů přechodu na nízkouhlíkové technologie v energetice na trh práce v ČR dle odvětví (na sektor energetiky i na další odvětví skrze strukturu dodavatelských řetězců)
2. Analýza možností a preferencí rekvalifikací osob zaměstnaných v transformací nejvíce dotčených odvětvích
3. Studie příležitostí a hrozeb nízkouhlíkové transformace z hlediska jejích dopadů na organizaci práce v sektoru energetiky

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  13 – Klimatická opatření

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info