Informace o projektu

Diagnostika dyslexie s využitím eye-trackingu a umělé inteligence (DYSLEX)

Logo poskytovatele
Kód projektu
TL05000177
Období řešení
5/2021 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta informatiky

Hlavním cílem projektu je na základě potřeb pedagogicko-psychologických poraden zkvalitnit diagnostiku dyslexie pomocí eye-trackingového měření a modifikovat diagnostiku do elektronické podoby pomocí strojového učení.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info