Informace o projektu

Informace o projektu
Divadelní umění, postupy a techniky jako trenažér komunikačních dovedností a občanských, sociálních a personálních kompetencí (JAMUNI) (JAMUNI)

Logo poskytovatele
Kód projektu
TL05000128
Období řešení
4/2021 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Na základě programu #buďjamák, který je určen pro středoškoláky se zájmem o divadelní umění, a který podporuje Jihomoravský kraj, chceme pracovat na vzniku multimediální online vzdělávací publikace, která bude sloužit jako podkladový materiál pro pedagogy středních škol. Živé umění, jakým divadlo ze své podstaty je, a jeho zařazení do vzdělávání a do života přináší především možnost rozvíjet kreativitu, sociální inteligenci, empatii a mnoho dalších kvalit. V rámci plánovaného projektu budeme zkoumat propojování intelektuální a tělesné kognice při poznávání divadelního umění a způsoby, jak je možné pomocí těchto postupů pozitivně ovlivňovat kompetenční rozvoj dospívajících. Chceme také hledat možnosti, jakým způsobem by bylo možné tyto zkušenosti sdílet s pedagogy středních škol. Spoluprací teatrologů s divadelníky a pedagogy SŠ budeme hledat a ověřovat skutečné možnosti komunikace divadlem, o divadle a prostor pro prožitkové učení divadlem. Debatu o skutečných dopadech takových aktivit pro další rozvoj dospívajících povedeme se samotnými účastníky programu #buďjamák i ve focus groups s pedagogy SŠ.
Základním výzkumným polem bude stávající program pro dospívající #buďjamák-volnočasový program na bázi juniorské univerzity. Plánovaným výstupem bude multimediální publikace, určená a zdarma dostupná pedagogům SŠ, originální didaktické pomůcky a dílčí workshopy.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info