Informace o projektu
Česko-lichtenštejnská komise historiků

Kód projektu
MZV110725-1/2021-OSE
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem komise pro rok 2020 je vykonávání výzkumné činnosti v oblasti dějin a současnosti mezinárodních vztahů České republiky a knížectví Lichtenštejnsko, provádění expertní a poradní činnosti pro zřizovatele, tedy OSE MZV ČR, koordinace činnosti a uskutečňování společných zasedání a projektů s lichtenštejnskou částí komise (Liechtensteinisch-Tschechische Historikerkommission), naplňování desiderat Souhrnné zprávy v oblasti popularizace činnosti a výsledků komise a česko-lichtenštejnských vztahů, vedení webových stránek české části komise a společných webových stránek Česko-lichtenštejnské komise historiků, příprava publikací Česko-lichtenštejnské komise historiků (mj. ve spolupráci s nakladatelstvím MuniPress a nakladatelstvím Matice moravská), prostřednictvím realizace řady odborných přednášek pro Masarykovu univerzitu (předmět Fenomén Lichtenštejn, příprava publikace z akce "Dny lichtenštejnské historie v České republice, uskutečněné v rámci týdne humanitních věd), vydáním publikace právních posudků k česko-lichtenštejnským vztahům prostřednictvím jednorázových odborných a popularizačních přednášek, novinových článků a mediálních vystoupení, prostřednictvím zadávání a vedení studentských prací.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info