Informace o projektu

Informace o projektu
Inovace kursů ukrajinského pravopisu

Kód projektu
MUNI/FF-ELEARN/0808/2021
Období řešení
6/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je vytvořit e-learningovou podporu v ELFu (Moodle2) pro kursy UJA_41b Cvičení z ukrajinského pravopisu I a UJA_42b Cvičení z ukrajinského pravopisu II. Podoba elektronické podpory bude vycházet z několikaletých zkušeností realizace obou předmětů. E-learningové kursy budou obsahovat studijní materiály k jednotlivým problematikám sylabu kursů a dále především samostatná a samočinně opravitelná cvičení studentů, která budou reflektovat látku probranou v posledních čtyřech lekcích. Aktuální projekt je pojat jako první fáze konečné automatizace obou kursů, resp. jejich plné přesunutí do e-learningu, kdy budou v budoucnosti vyučovány výhradně distanční formou s případnými prezenčními konzultacemi s vyučujícím.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info