Informace o projektu
Pedagogika na Wikipedii nejen na Wikipedii (Wiki)

Kód projektu
MUNI/FF-ELEARN/0733/2021
Období řešení
6/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Kurz Pedagogika na Wikipedii má na Ústavu pedagogických věd dlouholetou tradici (poprvé byl vyučován v akademickém roce 2013/2014). Hlavním cílem tohoto kurzu je rozvoj kompetencí a dovedností studentů/tek (např. vyhledávání a zpracovávání oborných, pedagogických zdrojů, kreativní psaní, tvorba slovníkového hesla na Wikipedii atd.). Pedagogika na Wikipedii a tím i tento projekt cílí mimo jiné na rozvoj digitální gramotnosti studentů a studentek. Kurz zatím nemá vhodně upravenou e-learningovou podporu. To chceme v rámci projektu změnit a vytvořit tak smysluplné a inspirativní prostředí pro studenty, kteří by se tak mohli vzdělávat i samostatně (díky studijním materiálům v PDF souborech), mezi sebou navzájem (za využití např. diskusní fór, odevzdáváren s možností zpětné vazby) a interagovat s vyučujícími online (např. prostřednictvím diskusních fór). Druhým cílem projektu je zapojení doktorských studentek, které budou mít tuto online, resp. ELF, část kurzu na starost.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info