Informace o projektu
Sociologické a historické souvislosti ekologicky příznivého způsobu života

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA403/95/0527
Období řešení
1/1995 - 1/1997
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Filozofická fakulta

Řešení ekologické krize je vázáno na změnu života v oblasti spotřeby. Odtut význam tzv. dobrovolné skromnosti. Dosavadní výzkumy navrhovatlky /Librová: 'Pestří a zelení' , Brno 1994/ jsou empirickou bází pro hlubší zkoumání. Nezbytné je vyjasnění vágní terminologie a včlenění do sociologické teorie, která pracuje pouze s /negativně konotovaným / pojmem 'chudoba'. Myšlenka dobrovolné skromnosti je spíše přítomná ve vizích a snahách ne-sociologických autorů - v Čechách např. u meziválečné avantgardy architektů. Žádoucí bude komparativní mezinárodní studie dobrovolné skromnosti. Sromnost je pravděpodobně v postojích obyvatelstva parcipována jako pozitivní hodnota, a to bez ohledu na faktické chování. Proto analýza historických zdrojů. V aktivní ochraně je nosný také model 'soucitné autority', který je rovněž třeba sociologicky a historicky zkoumat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info