Informace o projektu
DP15_CareShare (CareShare)

Kód projektu
MUNI/33/DP15/2021
Období řešení
11/2021 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracující organizace
INDUSTRY CLUSTER 4.0, z. s.
Technické sítě Brno, a. s.

Cílem projektu je navržení procesních, technologických, vzdělávacích a dalších právních postupů směřujících k vybudování prostředků pro zajištění bezpečného sdíleného výkonu vybraných typů zdravotnických služeb, zejména diagnostiky. Projekt staví na principech budování SOC (Security Operations Center) zabezpečující kyberochranu zejména pro organizace poskytující diagnostickou a obecně zdravotní péči, kde je vyšší podíl práce s citlivými daty a jsou to zčásti organizace veřejné (krajské, městské) a zčásti soukromá zařízení. Rovněž se liší jejich velikost a důležitost v systému zdravotní péče.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info