Informace o projektu

Informace o projektu
Nová náboženská hnutí a ekologický problém

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA403/97/P014
Období řešení
1/1998 - 1/2000
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Nová náboženská hnutí vznikla v rámci západního kulturního kontextu ve druhé polovině 20. století jako důsledek klíčových sociokulturních procesů dneška. Mezi těmito procesy hraje významnou úlohu globalizace, která přinesla zvýšený interkulturní kontakt (projevující se mj. vzájemným ovlivňováním se různých náboženských hnutí) a existenci tzv. globálních problémů, včetně problému ekologického. Cílem předkládaného projektu je výzkum reakce nových náboženských hnutí na ekologický problém a proměna jejich argumentace směrem k ekologické otázce. Tyto otázky budou zkoumány na příkladu tří odlišných náboženských hnutí působících v západních společnostech, včetně České republiky: neohinduistického hnutí Hare Kršna, sociálně a ekologicky angažovaného buddhismu a synkretického hnutí New Age. V důsledku existence společných prvků hnutí New Age a ekologického hnutí je nezbytné se zabývat jak ekologickou argumentací nových náboženských hnutí, tak i náboženskou rovinou ekologických hnutí.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info