Informace o projektu
Pharma Centre of Excellence in Advanced Technology (PharmTechExcellence)

Logo poskytovatele
Kód projektu
JMK 114022/2021
Období řešení
10/2021 - 3/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Jihomoravský kraj
Fakulta / Pracoviště MU
Farmaceutická fakulta

Předkládaný projekt je určen k financování příprav vlastního mezinárodního projektu ERA Chair s cílem zřízení centra excelence v JMK. Cíle budeme dosahovat za pomoci výzkumné excelence prof. Davida Oupického, jež má dlouholeté zahraniční zkušenosti v oboru farmaceutických věd. Jeho integrací do struktur Farmaceutické fakulty zajistíme vytvoření vynikajícího výzkumného týmu, zlepšení výkonu výzkumu Farmaceutické fakulty MU a rozvoj špičkového výzkumu v oblasti farmacie a biomedicíny v JMK. Dílčím cílem jeho působení na našem hospodářském středisku bude iniciace revize dosavadního institucionálního řízení s dosahem do restrukturalizace oddělení. Současně očekáváme efektivnější nastavení administrativních postupů, posílení projektového a grantového oddělení a v neposlední řadě i pořádání akcí interního vzdělávání a rozvoje pracovních kompetencí zaměstnanců.
Vlastní projekt ERA Chair je plně podpořen vedením Masarykovy univerzity, která se ztotožnila s projektovým záměrem a podporuje myšlenku vzniku Pharma Centre of Excellence in Advanced Technology.
Předkládaný i budoucí vlastní projekt reflektuje cíle definované v RIS. Konkrétně navazuje na specifický cíl 5.1., protože usiluje o mezinárodní atraktivitu výzkumu a vzdělávání v profilových oborech a adresuje výzvy současného světa. Současně je provázán i se specifickým cílem 5.2. v rámci budování mezinárodního partnerství s excelentním vědcem, který iniciuje vznik vynikajícího výzkumného týmu. Jedním z cílů nově vzniklého týmu je aktivně posilovat vědeckou prestiž Masarykovy univerzity i regionu v oblasti nanotechnologií, genové terapie a terapie nádorů.
Projektový záměr má jasné dopady na posílení specializace RIS JMK, konkrétně například na rozvoj průřezové kompetence pro udržitelný růst. Zároveň je v projektu zahrnut rozvoj v klíčových hospodářských odvětvích, a to ve zdravotnických a farmaceutických výrobcích a diagnostice. V neposlední řadě se projekt věnuje i globálním výzvám, konkrétně tématu Zdravá společnost.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info