Informace o projektu
Výzkum studentů v oblastech chemie životního prostředí, hodnocení rizik a vztahů ke zdraví, v roce 2022

Kód projektu
MUNI/A/1364/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Předkládaný projekt podpory specifického výzkumu přispěje k profesionálnímu rozvoji a posílení expertízy zapojených studentů centra RECETOX, PřF MU. Zejména plánujeme zapojení studentů doktorského studijního programu Životní prostředí a zdraví a dále taky i motivovaných studentů v magisterských a bakalářských studijních programech. Předkládaný projekt umožní aktivně zapojeným studentům získávat vědecké poznatky (např. o chování, osudu a koncentracích vybraných organických i anorganických látek v životním prostředí a věnovat se rozvoji citlivých analytických metod pro tyto látky), a následně je aplikovat v interpretačním rámci v navazujících aktivitách (např. pro přípravu a rozvoj environmentálních, expozičních a toxikokinetických modelů). Kromě podpořených výzkumných aktivit v rámci projektu bude rovněž kladen důraz na zapojování studentů do mezinárodní vědecké komunity (např., ve formě aktivní účasti na konferencích, workshopech, letních školách apod.). Výstupy z projektu budou primárně publikace v mezinárodních časopisech (s IF), prezentace na konferencích, a realizované studentské projekty (dizertační a diplomové práce).

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  14 – Život ve vodě Cíl udržitelného rozvoje č.  15 – Život na souši

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info