Informace o projektu
Vytvoření 3D modelu plicní tkáně pro modelování plicních onemocnění a testování léčiv

Kód projektu
MUNI/A/1380/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Plicní tkáň je velice komplexní struktura, která může podléhat celé řadě patologických procesů, od zánětů, přes intersticiální plicní procesy (IPP), až po nádorovou transformaci. Například u některých IPP stále neznáme přesnou patofyziologii vzniku tohoto onemocnění, ani účinnou kauzální léčbu. Co se týče nádorů plicní tkáně, zde sice máme k dispozici různé terapeutické možnosti, nicméně i přesto je prognóza pacientů závažná. Proto je velice důležité plicní tkáň studovat a zejména se pokusit vytvořit v laboratoři trojrozměrné modely zdravé i patologické plicní tkáně ve zdraví i nemoci, které by umožnily lépe pochopit průběh těchto plicních onemocnění, případně moci i na těchto modelech otestovat nově vyvíjená léčiva a umožnit tak do budoucna personalizaci léčby přesně na míru pacienta. V tomto projektu budeme modelovat plicní tkáň podléhající intersticiálním plicním procesům (idiopatická plicní fibróza, sarkoidóza) a nádorové transformaci. Pro pochopení patogeneze a personalizaci modelu je extrémně důležité získat lidské buňky, které jediné jsou relevantní pro poznávání patogeneze onemocnění a hledání nových terapeutických možností. Takovéto buňky je možné použít přímo v podobě izolace primárních buněk, či z nich získat indukované pluripotentní kmenové buňky a tyto diferencovat do terminálně diferencovaných buněčných typů plicní tkáně. Následně se dají buňky zkombinovat s buněčným nosičem – decelularizovanou extracelulární hmotou plic, která rekapituluje základní architekturu a bioaktivitu plicní tkáně. Toto nám umožní vytvořit 3D model plicní tkáně v laboratorních podmínkách a využít jej pro výzkumné účely. Studiem vzorků lidské plicní tkáně a laboratorně vytvořených plicních modelů bude umožněno detailnější pochopení vzájemných vztahů a funkčních souvislostí mezi buňkami za podmínek zdraví a nemoci, konkrétně patogeneze IPP a nádorů plic. V budoucnu by tak mohlo být možné lépe porozumět patogenezi těchto onemocnění a na vzniklých 3D modelech účinněji testovat léčiva
Projekt si klade za cíl získat vzorky plicní tkáně pacientů trpících maligními tumory plic nebo IPP (idiopatická plicní fibróza, sarkoidóza) a vzorky periferní krve pacientů trpících IPP, a využít je pro účinnou modelaci plicní tkáně ve zdraví a nemoci, a to konkrétně k vytvoření 3D modelu plicní tkáně podléhajícímu IPP nebo nádorové transformaci. Vytvoření těchto modelů v in vitro podmínkách j

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info