Informace o projektu

Informace o projektu
Motivace studentů ke studiu práva, její souvislost se spokojeností se studiem a celkovou životní spokojeností a vliv těchto faktorů na studijní úspěšnost (SPOKOBUD)

Kód projektu
MUNI/A/1527/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

V rámci projektu bude zkoumána motivace studentů ke studiu práva, její souvislost s jejich spokojeností se studiem a celkovou životní spokojeností a vliv těchto faktorů na studijní úspěšnost. Podkladová data budou získána prostřednictvím dotazníkového šetření, výzkum na studentech práva bude doplněn o šetření na kontrolním souboru studentů dalších oborů. Výsledkem výzkumného šetření bude datový soubor popisující, co studenty přivedlo ke studiu práva, jak jsou spokojeni se studiem, jaká je jejich celková míra životní spokojenosti a zda očekávají úspěšné dokončení svého studia. Na základě těchto dat bude publikován odborný článek analyzující a interpretující zjištění ve vzájemných souvislostech a výsledky výzkumu budou dále využívány v navazující vědecké práci. Projekt zapadá do rámce dizertační práce, která se ve více rovinách zabývá osobnostními charakteristikami budoucího právníka, jejich dynamikou a vlivem, který na tyto charakteristiky má právnické vzdělávání.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info