Informace o projektu

Informace o projektu
Propojení složení chemických látek a mikrobiomu v domácím prachu s environmentálními parametry

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA22-32743S
Období řešení
1/2022 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Mikroorganismy i chemické znečištění jsou významnými determinanty zdravého vnitřního
prostředí, obzvláště důležitými v raných fázích vývoje dětí, kdy mohou spoluovlivňovat rozvoj
alergických onemocnění. V prachu ve vnitřním prostředí můžeme nalézt až stovky polutantů,
které odrážejí vliv lidských aktivit i okolního prostředí. Bohužel znalosti mikrobiálního složení
prachu jsou limitovány na několik ojedinělých studií. Navrhujeme hypotézu, že mikrobiální a chemické složení prachu jsou propojené a studium jejich interakcí může přispět k novému
pohledu na faktory ovlivňující vývoj alergických onemocnění u dětí. Ke studiu těchto interakcí v prachu z domácností využijeme nejmodernější hmotnostní spektrometrii, která identifikuje
komplexní složení chemických polutantů, v paralele s analýzou bakteriálního složení a celometagenomového sekvenování k charakterizaci mikrobiomu. Kombinací jak chemického,
tak mikrobiálního složení identifikujeme klíčové externí vlivy na složení prachu a interakce mezi
polutanty a mikrobiomem s možnými důsledky pro expozici dětí.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  15 – Život na souši

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info