Informace o projektu

Informace o projektu
Porozumění funkce Dishevelled v jednotlivých buněčných kompartmentech

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA22-25365S
Období řešení
1/2022 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.

Projekt se bude zabývat tím, jak Dishevelled (DVL), klíčový signalizační regulátor v signální dráze Wnt, koordinuje mnoho svých buněčných funkcí. Základem projektu bude práce s proteinem DVL3 připraveného v biochemické kvalitě. Budeme zkoumat mechanismy, které řídí interakci DVL3 s mikrotubuly, s lipidovými membránami a které regulují tzv. liquid-liquid phase separation (LLPS) DVL3. Projekt bude kombinovat biochemické testy s buněčnou interaktomikou DVL3, která bude specifická pro jednotlivé buněčné kompartmenty. Následovat bude funkční validace na buněčné úrovni. Lepší porozumění těmto procesům poskytne teoretický základ pro přidaný vývoj terapeutik cílící na inhibici dráhy Wnt.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info