Informace o projektu

Informace o projektu
Optimalizace výroby biogenní kyseliny sírové pro (bio)loužicí procesy v odvětví odpadu (OPTIMO)

Logo poskytovatele
Kód projektu
ATCZ291
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Universität für Bodenkultur Wien
K1-MET GmbH

Hlavním cílem projektu OPTIMO (ATCZ291) je prokázat vysoký potenciál acidofilních sirných bakterií pro úspornou a účinnou výrobu kyseliny sírové ze síry. Takto vyrobená biogenní kyselina sírová se poté využije k regulaci pH pro zabezpečení kyselého prostředí během (bio)loužení kovů z druhotných surovin. Ekonomicky atraktivní kovy se poté získají (bio)elektrochemicky z kyselých výluhů. Tento inovativní přístup přispívá ke zlepšení využitelnosti zdrojů v odvětví odpadů. Podporuje jak udržitelné hospodaření se zdroji prostřednictvím recyklace druhotných surovin, tak související ochranu primárních přírodních zdrojů a okolních ekosystémů. Na MU bude v rámci navrhovaného projektu studována substrátová limitace bakteriální tvorby kyseliny sírové a prováděny molekulárně-biologické analýzy. Dále zde budou stanovovány kovy v kyselých výluzích pomocí stopové a ultrastopové analýzy.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info