Informace o projektu

Informace o projektu
Kondiční determinanty agility v basketbale

Kód projektu
MUNI/A/1487/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Agilita je považovaná v basketbale za jednu z klíčových pohybových schopností, a může výrazně ovlivňovat individuální herní výkon v utkání. Zahrnuje v sobě nejen kondiční a technickou složku, ale taky kognitivní procesy. V nejjednodušším smyslu je chápaná jako rychlý pohyb celého těla se změnou rychlosti anebo směru v odezvě na určitý podnět. Z tohoto pohledu je při rozvoji agility potřebný rozvoj konkrétních kondičních schopností a kognitivních procesů. Cílem výzkumu bude zjistit do jaké míry je možné predikovat úroveň agility na základě vybraných kondičních parametrů. V současnosti se v odborné literatuře střetáváme s výzkumy, které převážně hodnotí vliv intervence pro rozvoj jedné kondiční schopnosti na výslednou úroveň agility. Studie, které by predikovali výkon v agility testech na základě dosažené úrovně jednotlivých kondičních schopností se vyskytují jen minimálně. Tato studie by měla přispět k implementaci zjištěných výsledků do sportovní praxe v basketbale.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info