Informace o projektu

Informace o projektu
Podpora blended learningu vysokoškolskými knihovnami (služby, zdroje, procesy)

Kód projektu
ROZV/C4/2022
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
Česká zemědělská univerzita v Praze

Projekt je zaměřen na analýzu služeb, zdrojů a procesů v knihovnách veřejných vysokých škol v kontextu rostoucího rozšíření výuky metodami blended learning. Knihovny chtějí sdílením zkušeností, realizací analýz a přípravou souboru doporučení v co největší míře podpořit změny, ke kterým (i v souvislosti s pandemií COVID-19) ve výuce na vysokých školách dochází. Zajištění dostupnosti informačních zdrojů pro výuku a studium, přizpůsobení vnitřních procesů i služeb knihoven nové situaci a přenesení vzdělávacích aktivit do online prostředí – to vše jsou změny, díky kterým budou knihovny i nadále nedílnou součástí vzdělávacího procesu. V průběhu řešení projektu bude zmapován stav služeb knihoven na podporu blended learningu, stejně jako možnosti jejich dalšího rozvoje a případné překážky a cesty vedoucí k jejich odstranění. Projekt podpoří sdílení dobré praxe jednotlivých vysokých škol v oblasti kvality informačních služeb poskytovaných knihovnami. Úspěšná realizace projektu zároveň povede k posílení prostředí podporujícího rozvoj informačních a digitálních kompetencí studentů zejména ve vazbě na práci s informačními zdroji pro studium.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info