Informace o projektu

Informace o projektu
Vis4Schools: Fostering Information Visualization Literacy in Schools

Kód projektu
GF22-06357L
Období řešení
3/2022 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Klíčová slova
Digital Media, Human-Computer Interaction, Visualization, Playful Approach

Lidské vnímání je založeno primárně na vizuálním vjemu, což umožňuje snadnější porozumění sdělené informace než za použití jiného způsobu reprezentace dat. Vlastní vytváření a následná interpretace a porozumění vizuální informace je však stále subjektem pro zkoumání a definování základních principů. Na rozdíl od čtení a psaní, tyto vizuální dovednosti nejsou součástí klasického vzdělání ve školách. Důsledkem je skutečnost, že většina lidí nenáí schopna porozumět a pracovat s novými vizuálními reprezentacemi a vlastnostmi zobrazených dat. Naším návrhem je integrovat studijní materiály, jako například videa a animace, výukové hry či textové popisky doplněné o grafiku, do výukových sylabů. Tento návrh je inovativní v následujících aspektech: 1) specifický fokus na cílovou věkovou skupinu v rozsahu 14 až 19 let, 2) využití technologií deklarativních vizualizací, 3) vytvoření frameworku a instrukcí pro návrh a integraci výukových materiálů o vizualizaci dat, které budou následně přímo využitelné pro výuku jednotlivými učiteli, institucemi a studenty.

Partners
St. Pölten University of Applied Sciences/Wolfgang Aigner (Lead) & Christina Stoiber
Austrian Computer Society (OCG)/Martin Kandlhofer, Ronald Bieber

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info