Informace o projektu

Pluralitní demokracie a subverzívní terorismus

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA407/00/0421
Období řešení
1/2000 - 1/2001
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Předložený projekt je zaměřen na problematiku subverzního terorismu a příbuzných forem politicky motivovaného násilí v prostředí pluralitní demokracie. Cílem projektu je přispět k politologické analýze těchto fenoménů se zdůrazněním jejich primárně politických dimenzí. Projekt zahrnuje rozbor v soudobé odborné literatuře převažujících pojetí a typologií politického terorismu, jakož i z heuristického hlediska nejdůležitějších přístupů ke studiu mocensko-politických podmínek a faktorů ovlivňujících rozsah a intenzitu působení subverzního terorismu a jeho reprodukci. Na základě pochopení specifické logiky a racionality teroristické psychologické války a jednání aktérů, kteří jsou jejími nositeli, lze ozřejmit aktuálně či potenciálně rizikové momenty fungování pluralitního demokratického politického systému a stanovit obecné priority politického působení ve prospěch minimalizace nebezpečí uplatnění subverzního terorismu. V tomto ohledu projekt usiluje o kultivaci teoreticko-metodologického podkladu.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info