Informace o projektu

Informace o projektu
Český producent na festivalovém okruhu. Perspektiva Ego-Net

Kód projektu
MUNI/C/0087/2022
Období řešení
3/2022 - 2/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Výzkum se zabývá filmovými festivaly, které společně s dalšími badateli (Iordanova, de Valck ad.) konceptualizuje jakožto významné činitele filmového průmyslu a faciliátory filmové produkce. Oproti existujícím teoretickým pracím se nesoustředí na charakter samotných událostí, ale na aktéry, jímž jsou určeny. Těmi jsou filmoví producenti, jejichž profesní identita je úzce spjata s působením na festivalovém okruhu; a) sami se aktivně účastní koprodukčních fór, vzdělávacích a networkingových iniciativ apod.; b) produkují filmy určené mezinárodnímu festivalovému publiku. Cílem výzkumu je zjistit vliv filmových festivalů na dynamiku jejich pracovních vztahů podstatných pro vykonávání producenství – což ve výsledku osvětlí funkce festivalů samotných. Producenti jsou české národnosti.

Základní metodou práce je primárně kvalitativní egocentrická analýza sociálních sítí (Ego-Net). Respondenti vypíší své důležité vztahy a skrze sérii polostrukturovaných hloubkových rozhovorů zdůrazňující vybrané atributy jim připíší významy. Následně po vizualizaci, jež vedle sběru dat napomůže i jejich interpretaci, budou komentovat dopady filmových festivalů na vazby s tím kterým kontaktem.

Projekt je přínosem svým zaměřením na žitou zkušenost producentů na festivalovém okruhu. Na jednu stranu tak do zkoumaného pole (tzv. Film Festival Studies) vnáší podstatnou inovaci, na stranu druhou jej sbližuje se současnými rozbory českého producentského prostředí. V neposlední řadě výzkum demonstruje využitelnost Ego-Net analýzy mimo kontext sociologie.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info