Informace o projektu

Informace o projektu
Analýza vnímání a mediální debaty kolem dolu Turów (AVMDKT)

Kód projektu
MUNI/C/0076/2022
Období řešení
3/2022 - 2/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Diplomová práce se bude věnovat sporu ohledně polského těžebního dolu Turów. Jednak budou vedeny polostrukturované rozhovory s politickými aktéry, kterých se záležitost dotýká, tj. politiky na různých úrovních (ministryně životního prostředí, s hejtmanem Libereckého kraje, se starosty zasažených obcí) a dále s obyvateli obcí. Dále proběhne analýza mediálního obrazu celé kauzy a porovnání, jak se o ní píše v regionálních a celostátních médiích.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  6 – Pitná voda, kanalizace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info