Informace o projektu

Informace o projektu
Sociální rozměr edukace v kontextu každodenního vědění aktérů

Kód projektu
MUNI/A/1511/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cílem projektu je podpořit u magisterských a doktorských studentů KSoP (i participujících akademiků) metodologické dovednosti, spojené s analýzou edukačních jevů z perspektivy každodenního vědění aktérů. Teoretickým východiskem je konstruktivistické pojetí popisu sociální reality podle autorů Bergera, Luckmanna, Schütze. Projekt je složený z didaktické a výzkumné části. V didaktické části je cílem realizovat tři metodologické workshopy pro jmenované studenty s předpokladem navýšení metodologických dovedností studentů, které využijí ve svých výzkumech (závěrečné práce, studie do odborných časopisů). Ve výzkumné části je cílem realizovat výzkumné analýzy edukačních jevů a prezentovat tyto výsledky formou ústní (výstup na pedagogické konferenci) a písemnou (kolektivní monografie, případně studie v odborném časopisu).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info