Informace o projektu

Informace o projektu
E-learningové prostředí kursů ukrajinského pravopisu

Kód projektu
MUNI/FF-ELEARN/0093/2022
Období řešení
2/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je vytvořit e-learningové prostředí v ELFu (Moodle2) pro kursy UJA_41b Cvičení z ukrajinského pravopisu I a UJA_42b Cvičení z ukrajinského pravopisu II. Podoba elektronické podpory bude vycházet z několikaletých zkušeností realizace obou předmětů a naváže na předchozí projekt, kdy byly pro tyto předměty vyvinuty učební texty a vytvořena e-learningová podpora kontaktního vyučování. Kursy v ELFu budou obsahovat studijní materiály k jednotlivým problematikám sylabu kursů a dále především samostatná a samočinně opravitelná cvičení studentů, která budou reflektovat látku probranou v každé lekci a zajistí tak studentům zpětnou vazbu pochopení probrané látky. Aktuální projekt je pojat jako konečná a trvalá automatizace obou kursů, resp. jejich plné přesunutí do e-learningu, kdy budou vyučovány výhradně distanční formou s občasnými prezenčními konzultacemi s vyučujícím.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info