Informace o projektu

Informace o projektu
Svět Romů v díle malířky Míly Doleželové – expozice a kulturně vzdělávací program Středoevropského centra pro kulturní dědictví v Telči (Malířka Doleželová v Telči)

Logo poskytovatele
Kód projektu
KU-CH2-003
Období řešení
5/2022 - 4/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo financí ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Univerzitní centrum Telč
Spolupracující organizace
Muzeum romské kultury
Stiftelsen kirkens bymisjon Oslo

Projekt usiluje o oživení nemovité kulturní památky – areálu bývalé jezuitské koleje v Telči. Cílem je vybudované centrum pozvednout na vyšší úroveň, více jej otevřít veřejnosti a místním komunitám a udělat z něj společensko-kulturní centrum Telče, s přesahem i mimo region.
Hlavním cílem je upozornění veřejnosti na mimořádné dílo malířky Míly Doleželové a jejího manžela Jiřího Mareše prostřednictvím vytvoření výstavního prostoru a zpřístupnění expozice jejich obrazů. Záměr vzniku expozice vychází přímo ze závěti Míly Doleželové, která si přála, aby v Telči vznikla galerie s jejími obrazy. Pro volnočasové využití vytvoříme dva umělecké ateliéry, ve kterých se budou konat výtvarné, hudební a taneční dílny či kurzy. Ve spolupráci s Muzeem romské kultury, partnerem projektu, uspořádáme sérii vzdělávacích a kulturních aktivit, určených pro žáky škol v regionu i širokou veřejnost. Neposledním cílem je zpřístupnění aktivit zdravotně znevýhodněným spoluobčanům.
V rámci projektu navážeme spolupráci s kolegy z norské organizace Romano kher, která plní funkci střediska romské kultury. Uskutečníme výměnné pobyty, díky kterým se vzájemně lépe poznáme a vyměníme si zkušenosti a informace.
Našimi aktivitami položíme základy k vytvoření stálé expozice v Telči, která by ve spolupráci s dalšími místními aktéry měla aktivně přispívat nejen k péči o kulturní dědictví, ale také k rozvoji místního občanského života a osvětě napříč společností. Vytvoříme komunitní centrum, které bude dostupné pro všechny bez rozdílu.
Projekt bude přínosem pro tyto cílové skupiny: kulturní turisté, místní obyvatelé, odborná i laická veřejnost, osoby se zrakovým, pohybovým a sluchovým postižením, Romové, žáci a studenti ZŠ, SŠ, ZUŠ, VŠ a umělci.
Díky očekávané celkově větší návštěvnosti areálu zvýšíme nepřímo i možnosti podnikání pro místní obyvatele, v konečném důsledku oživením a zatraktivněním kulturního dědictví přispějeme k rozvoji regionu Telčsko.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info