Informace o projektu

Informace o projektu
Modelování toku v intrakraniálních cévách ve vztahu ke změnám endotelu a rozvoji intrakraniálních aneuryzmat

Kód projektu
NU22-08-00124
Období řešení
5/2022 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
Ústřední vojenská nemocnice Praha
Univerzita Karlova v Praze
Fakultní nemocnice U sv. Anny Brno
Fakultní nemocnice v Motole
Krajská zdravotní, a.s.

Ruptura intrakraniálního aneuryzmatu (IA) způsobuje jeden z nejvážnějších typů krvácivé mozkové příhody vyznačující se vysokou morbiditou a mortalitou. Změny v hemodynamice uvnitř mozkových aneuryzmat souvisí se zánětlivými změnami v cévách včetně aktivace makrofágů, což způsobuje poškození endoteliálních buněk. Strukturální změny v cévách pak vedou ke snížení pevnosti cévní stěny mající za následek zvýšení rizika růstu či ruptury IA. V tomto projektu budeme studovat vztah mezi hemodynamickými změnami pomocí počítačové modelace toku krve a zánětlivými změnami ve stěně vzorků intrakraniálních aneuryzmat získaných během operace (klipu) aneuryzmatu. Dále budeme modelovat poškození endotelu za různých hemodynamických podmínek pomocí laboratorních modelů. Pro laboratorní testování budou využity mikrofluidní modely aneuryzmat zpracované na základě vstupních dat reálných pacientů. Data získaná z laboratorních modelů budou korelována s modely získanými matematickými kalkulacemi. Dále budou laboratorní modely využity pro testování nových terapeutických agens. Bude testován vliv statinů a extracelulárních vezikul mezenchymálních kmenových buněk na stabilizaci a hojení poškozeného endotelu. Nové poznatky mohou vést k lepšímu porozumění vlivu hemodynamiky na poškození cévní stěny s následným růstem a rupturou mozkových aneuryzmat. Zkoumání nových léčebných modalit může přispět k vývoji potenciální preventivní léčbě u pacientů s diagnostikovaným neprasklým IA.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info