Informace o projektu

Národní seminář informačního vzdělávání 2022: Knihovna - prostor pro teens (NASIV 2022)

Kód projektu
25732/2022 OUKKO-OLK
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo kultury ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt Národního semináře informačního vzdělávání 2022 reflektuje potřebu návazným způsobem odborně řešit problematiku vzdělávací role knihovny ve 21. století a aktivit učících knihovníků. Cílem předkládaného projektového záměru je realizace X. ročníku Národního semináře informačního vzdělávání (NASIV 2022). Jedná se o dvoudenní konferenci také se zahraničními přednášejícími, která je určena pro učící knihovníky z různých typů knihoven a v roce 2022 také pro cílovou skupinu učitelů středních i vysokých škol. Pořadatelem konference je Katedra informačních studií a knihovnictví FF MUNI jakožto garant edukačního rámce odborné knihovnické komunity v ČR a pracoviště pregraduální přípravy knihovnických profesionálů. Stěžejním tématem konference je "Knihovna - prostor pro teens". Tímto tematickým zakotvením reflektuje konference žádoucí zájem o vnímání edukačních a informačních potřeb mladých lidí v informační společnosti významně ovlivňované moderními technologiemi, hledá přístupy, jak designovat pro mladé lidi patřičné služby a volnočasové aktivity včetně celoživotního vzdělávání, a to ve spolupráci knihoven, dalších paměťových institucí a škol. Zároveň je záměrem projektu akcentovat vzdělávací potřeby učících knihovníků interagujících právě s cílovou skupinou mladých lidí. Cílem je realizovat pro knihovníky a v menší míře učitele dvoudenní odbornou platformu expertních přednášek (18), odborných workshopů (7), laboratoře vzdělávacích technologií (1) a odborného panelu (1) v šesti tematických sekcích, jež spojuje fenomén teens v knihovně 21. století.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info