Informace o projektu

Informace o projektu
Srovnávací fenomenologie příčin dopravních nehod

Kód projektu
GF22-37628L
Období řešení
7/2022 - 6/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
automobilita;etnometodologie;prožívání;tělesnost-technologie

Cílem projektu je vytvoření participativního přístupu k dopravním nehodám, který poskytne
základní empirický referenční rámec pro vypracování kritické teorie automobility. Komparativní analýza bude směřovat k srovnání prožitků, zkušeností a experimentů vznikajících v odlišných kontextech. Současné teorie příčinných souvislostí dopravních nehod staví na systémové teorii zdůrazňující interakci mezi prostředím, technologií a člověkem. Předkládaná výzkumní projekt hledá alternativní teoretický model, proto se orientuje na následující výzkumnou otázku: Jaké jsou základní prvky fenomenologického pojetí dopravních nehod v městském prostředí? Nový teoretický model směřuje k proměně současného pole výzkumu, inovace a ospravedlňování autonomního řízení automobilů. Fenomenologické zkoumání dopravných nehod se bude snažit pojmout variace prožitku dopravní nehody tím, že kromě popisu a interpretace prožitků vztahujících se k událostem nehod se bude soustřeďovat také na prožitky vznikající v situacích, které se formálně za událost dopravní nehody nepovažují.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  11 – Udržitelná města a obce Cíl udržitelného rozvoje č.  12 – Odpovědná spotřeba a výroba Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info