Informace o projektu

Informace o projektu
11th World Environmental Education Congress

Kód projektu
DOT/62/03/009748/2022
Období řešení
3/2022 - 8/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Hlavní město Praha
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Kongres WEEC 2022 umožňuje výměnu zkušeností a odborných poznatků v oblasti environmentálního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelnost. Jeho předpokládanými přínosy jsou především kritická reflexe oboru a jeho směřování, dále sdílení poznatků o stavu poznání v oboru (např. v oblasti účinnosti vzdělávacích a komunikačních strategií u environmentálních témat) a konečně zvýšení efektivity vědecké a pedagogické práce v oboru prostřednictvím posílení, zapojení a vytvoření profesních sítí. Jednotlivé odborné sekce kongresu přímo podporují vytváření profesních sítí soustředěním odborné komunikace do relativně úzkých tematických nik, u kterých lze předpokládat sdílenou odbornou motivaci zapojených přednášejících i účastníků. V důsledku by kongres měl přispět k významnému zkvalitnění a zefektivnění environmentální výchovy a vzdělávání pro udržitelnost a to jak na výzkumné, tak praktické úrovni.

  • 3 dny akademického konferenčního programu + 2 dny terénního praktického programu *
  • 13 témat paralelních sekcí * 8 řečníků světového významu * Výstava programů environmentální výchovy *
  • Fórum pro neziskové organizace * 5 přidružených odborných konferencí * Záštita UNESCO

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  12 – Odpovědná spotřeba a výroba Cíl udržitelného rozvoje č.  13 – Klimatická opatření Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info