Informace o projektu
Umění v podání seniorů IV

Kód projektu
58-32477/2022? OZP/ORNK
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo kultury ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát

Cílem projektu je snaha pokračovat v realizaci stávajících kurzů U3V MU, zaměřených na vzdělávání seniorů tak, aby vedly k dalšímu prohlubování a rozšiřování jejich znalostí, a to v oblasti kultury, především hudby a sborového zpěvu. Záměrem je i nadále podporovat zájem o teoretické, ale i praktické aktivity. Obsah projektu je zaměřen na posilování stávajících a získávání nových znalostí a dovedností, teoretických i praktických. A to v oblasti hry na hudební nástroj, získání odpovídajících pěveckých návyků nezbytných pro správnou interpretaci písní atd. Instrumentální i vokální část kurzu zahrnují teoretické přednášky i praktická cvičení. Jejich obsah je zaměřen adekvátně cílové skupině a jejím potřebám. Klade velký důraz na aktivní zapojení účastníků a následné využití získaných poznatků a dovedností i v běžném životě.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info