Informace o projektu

Acidifikační procesy v sulfidových odpadech

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA525/00/0785
Období řešení
1/2000 - 1/2002
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt se zabývá studiem mechanismu biodegradace pyritu za katalýzy pyrit-oxidujících bakterií v souvislosti s biodegradací pyritových odpadů, která vede k tvorbě kyseliny sírové. Acidifikace prostředí a migrace kovů jsou průvodní jevy. Bude studován vztah metabolismu železa a sirných látek u T. ferrooxidans k biooxidaci pyritu a stacionární stavy během oxidace pyritu ionty Fe(III) za účelem bližší specifikace dosud známých představ o nepřímém mechanismu bakteriální oxidace pyritu. Zlatohorský pyritový odpad po rekultivaci jeho povrchu bude předmětem testování vlivu rekultivace na přítomnost aktivní mikroflóry za pokračující materiálů v důsledku možnosti ustalování podmínek pro tvorbu sirných látek, které mohou být biooxidovány na kyselinu sírovou. Na základě využití výsledků dosavadního řešení grantu se návrh projektu zabývá sirným metabolismem bakterií a studiem vybraných enzymových systémů oxidace sirných látek.

Publikace

Počet publikací: 45


Předchozí 1 2 3 4 5 Další