Informace o projektu

Informace o projektu
Identifikace a aplikace strategických komunikačních nástrojů při naplňování koncepce ZP ČR

Cílem projektu je vytvoření plánů a postupů pro strategickou komunikaci k současným „velkým“ tématům, mj. k situaci na Ukrajině, k jejímu členství v EU, k otázce ukrajinských uprchlíků, k migraci, k vývoji vnímání EU a NATO českou veřejností, k percepci činnosti MZV českou veřejností, k náladám ve společnosti (která zahraničněpolitická témata budí obavy) a k dalším klíčovým tématům zahraniční politiky. Výsledek minitendru by měl vycházet z důkladné analýzy komunikačního prostředí. Výzkum bude pokrývat domácí publikum a bude obsahovat praktická doporučení pro MZV.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info