Informace o projektu

Informace o projektu
Technická revitalizace a ochrana fondu Ústřední knihovny FF MU (TROF)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.06.04.04/00/22_002/0000009
Období řešení
1/2023 - 3/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt je zaměřen na revitalizaci prostor Ústřední knihovny FF MU s důrazem na zvýšení uživatelského komfortu prostřednictvím bezbariérového přístupu a rozšířením nabízených informačních zdrojů a vzdělávacích aktivit určených široké veřejnosti. Technické zařízení pořízené v rámci projektu umožní zpřístupnění specifického a vzácného fondu, kterým disponuje Ústav hudební vědy a Ústav pomocných věd historických a archivnictví. Doplnění a inovace technologií ve speciální studovně Makerspace rozšíří prostor pro kreativní tvorbu a vzdělávání nejen pro návštěvníky knihovny, ale rovněž v rámci odborných přednášek, Univerzity třetího věku, pro spolupracující ZŠ, SŠ, VOŠ či vzdělávání knihovníků z městských knihoven.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  7 – Dostupné a čisté energie Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info