Informace o projektu
Zjišťování a optimalizace metod pro určení energetického výdeje při silovém tréninku

Kód projektu
MUNI/A/1411/2022
Období řešení
1/2023 - 3/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Energetický výdej při pohybové aktivitě (EVpa) je nejvíce variabilní složkou celkového energetického výdeje (CEV) a také nutným parametrem pro výpočet energetické dostupnosti (ED).
Energetická dostupnost je vhodným nástrojem pro řízení stravy sportovců, dokáže posoudit dostatečnost energetického příjmu (EP) a zpřesnit interpretaci negativní energetické bilance. Dlouhodobě nízká hodnota ED je součástí ženské atletické triády a nově formulovaného syndromu relativní energetické nedostatečnosti ve sportu (RED-S).
Limitující aspekt pro přesnou kalkulaci ED může být podhodnocení EP, avšak v případě silového tréninku, který není kontinuální aktivitou, je největším problémem neexistující metodika určení EVpa.
Existuje možnost kalkulace za využití METů či prediktivní rovnice, avšak postup využití není jasný a výsledky z různých metod nejsou jednotné. Jedná se o významný problém především právě při kalkulaci ED, která tímto může být značně zkreslená a nevypovídající.

Cílem projektu bude výběr či vytvoření nejpřesnější metody odhadu energetického výdeje při silovém tréninku po porovnání s energetickými výdeji naměřenými pomocí nepřímé kalorimetrie.

Výstupem projektu bude článek a jedná se také o důležitou součást disertační práce, kde je kalkulace ED stěžejní, k čemuž je vhodné využít co nejpřesnější určení EVpa při silovém tréninku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info