Informace o projektu

Informace o projektu
Přístupnost MHD pro osoby se smyslovým znevýhodněním (Přístupnost MHD)

Kód projektu
CK04000163
Období řešení
1/2023 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Spolupracující organizace
Dopravní podnik města Brna,a.s.

Hlavním cílem projektu je pomoci zpřístupnit městskou hromadnou dopravu (MHD) osobám se smyslovým znevýhodněním. Smyslovým znevýhodněním se pro účely tohoto projektu rozumí osoby se zrakovým a sluchovým znevýhodněním. Jelikož se tyto druhy znevýhodnění velmi úzce pojí s vyšším věkem, je v přeneseném slova smyslu obecnějším cílem projektu připravit MHD na celospolečenský trend stárnutí populace. Projekt necílí na návrh ideálního bezbariérového řešení MHD, ale na identifikaci a odstranění stávajících bariér v MHD pro osoby se smyslovým znevýhodněním. Přestože projekt cílí především na městskou hromadnou dopravu, která je klíčová pro zajištění základních mobilitních potřeb obyvatel měst, je možné výstupy tohoto projektu využít i pro zvyšování přístupnosti veřejné dopravy obecně.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info