Informace o projektu
Výzkum vnímané pracovní schopnosti u učitelů 2. stupně základních škol

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA23-05312S
Období řešení
1/2023 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
pracovní schopnost, pracovní požadavky, pracovní zdroje, stránutí, učitelská profese

Projekt reaguje na stárnutí učitelské populace a postupný úbytek učitelů ve školách. Konkrétně je zaměřen na zkoumání pracovní schopnosti u učitelů 2. stupně základních škol a teoreticky je ukotven v modelu pracovních požadavků a zdrojů (job demands-resources model; JD-R). V rámci řešení projektu bude (i) navrhnut a ověřen nový výzkumný nástroj pro měření vímané pracovní schopnosti u specifické profesní skupiny učitelů; (ii) prozkoumány vztahy mezi pracovní schopností a dalšími proměnnými (např. demografickými, pracovními, vztahovými, psychologickými) s cílem identifikovat možné příčiny a důsledky pracovní schopnosti; (iii) hledána odpověď otázku na to, zdali existuje na základních školách organizační klima ovlivňující úroveň pracovní schopnosti učitelského sboru. Výzkum bude realizován jako longitudinální se smíšeným výzkumným designem. Hlavními nástroji sběru dat budou dotazníky (kvantitativní část) a polostrukturované rozhovory s řediteli škol (kvalitativní část). Výsledky budou publikovány ve čtyřech recenzovaných časopisech.

Cíle projektu: Cílem projektu je navrhnout a ověřit nástroj pro měření vnímané pracovní schopnosti u učitelů; prozkoumat vztah pracovní schopnosti s dalšími proměnnými s cílem identifikovat její příčiny a následky; prozkoumat pracovní schopnost učitelů na organizační úrovni.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info