Informace o projektu
Vyhodnocení účinnosti a optimalizace protokolů radiologických zobrazovacích a intervenčních metod

Kód projektu
MUNI/A/1222/2022
Období řešení
1/2023 - 1/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Radiologické zobrazovací metody hrají klíčovou roli v diagnostice a sledování odpovědi na léčbu u většiny nádorových onemocnění a diagnostice většiny akutních stavů. Zobrazovací metody prošly v posledním desetiletí významnou evolucí, objevily se metody jako PET/MR či dual-energy CT, které umožňují snížit radiační zátěž, zlepšit detekci a charakterizaci nádorových i nenádorových lézí. Zdokonalením prošly nejen diagnostické zobrazovací metody, ale paralelně s nimi i techniky miniinvazivní endovaskulární či perkutánní léčby.

Vzhledem k obrovskému nárůstu dat získaných zobrazovacími metodami na různých pracovištích byla nutná standardizace vyšetřovacích protokolů, která zajistila možnost srovnání těchto vyšetření na stejném i mezi různými pracovišti. Při pokračujícím růstu nároků na zobrazovací metody je žádoucí tyto protokoly optimalizovat, aktualizovat a zahrnout do nich i nejnovější zobrazovací metody (dual-energy CT, spektrální CT, PET/MR, pokročilé zobrazovací metody MR), maximalizovat výtěžnost těchto vyšetření při minimální radiační zátěži, minimálním čase a minimální dávce intravenózní kontrastní látky. Podobná je situace také na poli radiologických intervenčních metod, kde je cílem maximální efekt s minimem nežádoucích účinků, což umožňuje zachovat spolupráci pacienta a jeho vůli se léčit.

Cílem projektu je vyhodnocení účinnosti stávajících protokolů specifických zobrazovacích a intervenčních metod při diagnostice a léčbě onkologických onemocnění a akutních stavů (plicní embolie, cévní mozková příhoda, končetinová ischémie), dále radiologických intervenčních metod při léčbě onkologických i neonkologických onemocnění (léčba benigních a maligních stenóz žlučových cest, benigních a maligních stenóz jícnu, stenóz periferních tepen, léčba cévních mozkových příhod). Výsledky při využití specifických zobrazovacích a intervenčních metod budou srovnány s výsledky bez využití těchto pokročilých zobrazovacích metod.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info