Informace o projektu

Informace o projektu
Mezi revolucí a krizí: vznik, vývoj a restrukturalizace ekonomického protestu v post-socialistické kontextu

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA23-07114S
Období řešení
1/2023 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Jaké jsou vzorce ekonomického kolektivního jednání v post-socialistických zemích? Hlavním
cílem tohoto projektu je získat a analyzovat data o ekonomickém kolektivním jednání a protestu
v České republice a na Slovensku mezi pádem komunismu a nedávnými ekonomickými
propady v důsledku pandemie COVID-19, energetické krize a konfliktu na Ukrajině (1990- 2022). V tomto projektu využíváme polanyiovský rámec analýzy: v důsledku rychlého ustavení
a vývoje kapitalistické ekonomiky došlo rovněž k překotnému vývoji pole ekonomického
kolektivního protestu, které ekonomický vývoj doprovází. Projekt bude ke sběru a analýze dat
využívat nástroje analýzy protestních událostí a analýzy sociálních sítí (SNA). Očekáváme, že
výsledky projektu přispějí ke změně akademické debaty na téma ekonomického konfliktu a sociálních hnutí v post-socialistických zemích, a to skrze zdůraznění vztahových aspektů
kolektivního jednání a analýzu toho, jak se toto jednání vyvíjelo v nových ekonomických a politických podmínkách.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info