Informace o projektu

Informace o projektu
Roboti, programování člověka a autismus/Kulturní imaginace autismu a emoční umělé inteligence

Kód projektu
GX23-05692X
Období řešení
1/2023 - 12/2027
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt EMOROB řeší jednu z významných a důležitých výzev, kterým dnes čelíme, a to interakci člověk-robot. Konkrétně projekt analyzuje historii subdisciplín robotiky, které se vyvíjí od 90. let 20. stol. Jedná se o afektivní programování a sociální robotiku, v jejichž rozvoji sehrála zásadní roli i kulturní imaginace spojená s autismem a jeho léčbou. HLAVNÍM CÍLEM projektu EMOROB je analýza pole sociální robotiky a emočního programování v kontextu léčby autismu, jejich metafor a kulturní imaginace. HLAVNÍ OTÁZKOU projektu je: Jak tyto metafory a kulturní kódy sociální robotiky a afektivního programování užívané v kontextu léčby autismu ovlivnily či zrcadlí naše pojetí tělesnosti, sociálního jednání, nerovností či medicínské léčby jako takové? Aby tým projektu nalezl odpovědi na tuto otázku, kriticky analyzuje relevantní diskurzy, zkoumá archivy, a také se zabývá rozhovory s lidmi, kteří tyto technologie vyvíjí a aplikují. Analytická reflexe projektu přispěje i k veřejné debatě o sociálním a kulturním kontextu kulturních metafor autismu a emočního programování ve společnosti.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info