Informace o projektu

Informace o projektu
Kultivace původce syfilis v podmínkách in vitro: nový nástroj pro studium genetiky a interakcí Treponema pallidum s eukaryotickýma buňkami

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA23-07021S
Období řešení
1/2023 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Rod Treponema zahrnuje řadu lidských a zvířecích patogenů včetně T. pallidum subspecies pallidum (TPA), která je původcem syfilis. V roce 2018 byl poprvé publikován systém umožňující kultivaci T. pallidum v podmínkách in vitro. Základním cílem tohoto projektu je použítí systému kultivace treponem v in vitro podmínkách jako zdroj živých treponem pro studium genetické manipulace a pro studium patogeneze treponemálních infekcí. Plánujeme studovat genetickou transformovatelnost T. pallidum a testovat základní metody použitelné pro genetickou manipulaci treponem. Současně plánujeme studovat interakci treponem s eukaryontními buňkami a s komponenty extracelulární matrix s použitím chemického cross-linkingu a metod hmotnostní spektrometrie. Navíc plánujeme pomocí protilátek identifikovat antigenní komponenty zevní membrány treponem zodpovědné za strukturní a funkční vlastnosti patogenních poddruhů T. pallidum.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info